Mindre Wagner och mera andante

Mindre Wagner och mera andante, Hufyudstadsbladet, 11 april 2018

Journalist, photographer and social commentator.