Mindre Wagner och mera andante, Hufyudstadsbladet, 11 april 2018